Slide LeftSlide Right

Gwybodaeth am LLAWN01

 

Bydd LLAWN01 (Penwythnos Celfyddydau Llandudno #1) yn wŷl fechan, am ddim, a gaiff ei chynllunio a’i churadu gan Marc Rees, capten y prosiect enwog, ADAIN AVION.

 

Bydd LLAWN01 yn dathlu hanes diddorol a lliwgar Llandudno am un penwythnos prysur, a bydd yn ystyried pam y cafodd y dref y teitl, Brenhines cyrchfannau Cymru.

 

Bydd LLAWN01 yn ailgyflwyno’r strwythur Fictoraidd eiconig i ymyl y traeth; sef y Cerbyd Ymdrochi, a oedd yn rhan angenrheidiol o’r arfer ar lan y môr yn y 19eg ganrif.

 

Chwe cherbyd ymdrochi pwrpasol yn arddull oes Fictoria fydd curiad calon LLAWN01. Bydd pob cerbyd ymdrochi yn ysbrydoliaeth ac yn lleoliad ar gyfer cyfres o ddigwyddiadau sydd wedi’u comisiynu’n arbennig, gan artistiaid lleol a rhyngwladol, a fydd i’w gweld ar y promenâd, ar lan y môr ac mewn lleoliad amlwg yng nghanol y dref. Bydd y cerbydau diddorol hyn yn dod yn fyw fel orielau/theatrau bach symudol hynod o hardd, yn gartref i gyfres o berfformiadau a gosodiadau sy’n gysylltiedig â hanes y dref.

 

Cynhelir nifer o weithgareddau a digwyddiadau ochr yn ochr â hyn hefyd, a fydd yn dod â’r dref gyfan yn fyw, a bydd hyn ar y cyd a phrif bartneriaid yr ŵyl;  MOSTYN, Helfa Gelf, Yr Academi Frenhinol Gymreig, Migrations, C.A.S.C, TAPE Community Music and Film, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Venue Cymru, i enwi ond rhai.

 

LLAWN01 …. Gŵyl llawn dop, am ddim, i ddathlu gorffennol, presennol a dyfodol Llandudno.

 
 

LLAWN01 yw’r amlygiad cyntaf o ŵyl gelfyddydol flynyddol ar gyfer Llandudno. Mae’r datblygiad cyffrous hwn yn ffrwyth o gydweithrediad rhwng prif arianwyr a noddwyr yr ŵyl: MOSTYN, Cyngor Celfyddydau Cymru,Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Mostyn Estates. Mae Tîm Prosiect LLAWN01 yn gweithio allan o MOSTYN ar Heol Vaughan yn Llandudno. Mae’r ŵyl yn cael ei reoli gan grŵp llywio sy’n cynnwys aelodau o’r arianwyr a phartneriaid y rhaglen.

Cymryd Rhan

 

Bydd LLawn01 yn benwythnos prysur a chyffrous, llawn digwyddiadau arloesol, arddangosfeydd diddorol ac ymyriadau dramatig a llawer iawn o hwyl! Er mwyn cyflawni hyn, mae angen eich help arnom.

 

Stiwardiaid ar gyfer yr Ŵyl

 

Os gallwch chi roi ychydig o oriau i fod yn un o’n Stiwardiaid yn yr Ŵyl, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

 

Yn dibynnu ar eich profiad, dyma’r math o bethau y gallem ofyn i chi eu gwneud:

 

• cyfarfod a chyfarch artistiaid
• stiwardio
• agor/cau canolfannau
• rheoli canolfannau

• bod yn dywysydd yn yr Ŵyl

 

Nodwch mai swyddi di-dâl yw’r rhain. Anfonwch e-bost i nodi eich diddordeb at info@llawn.org erbyn 22 Awst 2013.

Profiad Gwaith

 

Hefyd, rydym yn cynnig cyfle i 2 unigolyn weithio’n agos gyda’r curadur a’r cydlynydd dros gyfnod o dair wythnos rhwng 9 a 27 Medi.

 

Os ydych chi’n astudio rheoli digwyddiadau neu’n ystyried gyrfa ym myd y celfyddydau, yna mae LLawn01 yn ffordd wych o ddysgu wrth weithio a gwella eich CV.

involved

Llun drwy garedigrwydd Warren Orchard

 

 

 

Send us a message